Jamajca: Kolébka rastafariánství 2. část

Hlavním a největším městem Jamajky je Kingston, které je také současně významným přístavem, letištěm a důležitým obchodním centrem. V roce 1907 postihlo město zemětřesení a následný požár město značně poškodil. Některé historické budovy se dochovaly, ovšem město je v současnosti více méně moderní.

Obyvatelé Jamajky nejsou jen rastafariáni

Na Jamajce žije celkem 2 700 000 obyvatel, převážně černochů a mulatů. Indové, Číňané, Libanonci a běloši žijí v tomto tropickém ráji spíše v menšinách.

Jamajku dlouhodobě trápí vysoká nezaměstnanost, která je kolem 35%. Na přelomu tisíciletí neměla většina domácností pitnou vodu a o záchod se rodiny dělily s ostatními rodinami.

Jamajka má nejvyšší počet vražd v Americe a současně jich má velice málo vyřešených.

Maroonové

Maroonové jsou zvláštní skupinou žijící na Jamajce. Jedná se o potomky uprchlých otroků, kteří se usídlili v horách Jamajky a žijí tam dodnes. Pozoruhodné je, že si až do 19 století udrželi svou nezávislost. Ačkoliv se je Britové snažili porazit, v roce 1739 s nimi podepsali šibeniční mírovou smlouvu. Odměnou za svou svobodu nesměli přijímat žádné další uprchlé otroky a museli je navracet zpět jejich britským pánům.

Maroonové dochovali své dědictví dodnes, včetně jazyka, hudby, tance, řemesel, náboženských rituálů a znalostí léčivých rostlin.

Maroonové žijí hluboko v Národním parku v Blue a John Crow Mountains National Park. Jejich vlivem a vlivem jamajské kultury vznikla silná africko-jamajská kultura, která je znatelná především u na venkově.

Na Jamajce neuslyšíte jen raggae a ska

Ačkoliv je Jamajka rodištěm rastafariánství a tím pádem raggae a ska, nejrozšířenější náboženstvím země je křesťanství. Přesto mezi nejznámější umělce Jamajky patří rastafarián Bob Marley (původně však byl křesťanem).

Marihuana roste na Jamajce téměř jako plevel, její užívání je však na Jamajc nelegální.