Tušíte, proč nosí rastafariání dredy?

V Evropě jsou dredy často spojovány se snahou, zejména mladých, odlišit se. Dredy, piercing a tetování jsou často spojovány, ovšem u rastafariánů mají dredy zcela jiný, mnohem hlubší význam. Bob Marley, který patří i po své smrti mezi nejznámější rastafariány, si své dredy nestříhal dlouhých osm let, důvodem k jejich ostříhání byla zákeřná nemoc, která se mu stala osudnou.

Dredy připomínají hřívu

Rastafariánství v sobě nese prvky z židovství a kromě základního znaku Židů, žluté hvězdy, je jím také lev Juda, kterého jako ikonu svého náboženství převzali také rastafariáni. Dlouhé rozevláté dredy mají připomínat hřívu Judského lva a rastafariáni svými dredy mu prokazují svou úctu a oddanost.

Ačkoliv jsou dredy s rastafariány spojovány, jako první je začali nosit již staří Egypťané, kteří žili na území dnešní Libye. Zmínky o dredech nebo copáncích můžete objevit také v Bibli, kdy je nosil Samson, který se nesměl stříhat.

V Africe jsou dredy nebo copánky součástí kultury různých etnik, v Indii je naopak nosili pouze šamani, kteří si je stáčeli do velkých drdolů.

Ať se člověk rozhodne pro dredy z jakéhokoliv důvodu, jedno je jisté. Kvalitně udělané dredy nebo přírodní dredy jdou rozčesat pouze výjimečně. Pokud se jich chce je jejich nositel zbavit, musí se zcela ostříhat.