Ochranné pracovní pomůcky předcházejí pracovním úrazům, které mohou končit tragicky

Ochranné pracovní pomůcky se skládají především z oděvů a bot. Ochranný oděv je druh OOP (osobní ochranné prostředky). Ochranný oděv je jakýkoli oděv speciálně navržený, upravený nebo vyrobený tak, aby pomohl minimalizovat riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníka při práci i jeho okolí. Mezi další časté ochranné pomůcky patří rukavice, přilby, kombinézy a ochranné zástěry.

Jak ochranné pracovní pomůcky vybrat?

Ochranné pracovní pomůcky poskytují ochranu pracovníkům, když všechna ostatní kontrolní opatření nemohou adekvátně eliminovat nebo minimalizovat rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků.

Ochranný pracovní oděv a pracovní, či zdravotnická obuv jsou vždy přizpůsobeny povaze konkrétní práce a konkrétním rizikům spojených s touto prací.

Ochranný oděv musí mít vhodnou velikost a střih. Musí být také přiměřeně pohodlné na nošení a musí být kompatibilní s jakýmikoli jinými pracovními oděvy, které musí pracovníci nosit nebo používat.

Pracovní oděv a obuv musí být udržován dle návodu. Při závadě či obnošení musí být vyměněny za nové.

Zaměstnavatel je povinný zaměstnancům předepsané pracovní pomůcky poskytnout. Repa.cz je velkoobchod zaměřující se na dodání pracovních oděvů a obuvi v mnoha pracovních odvětvích.

Každý zaměstnavatel se musí při rozhodování o zdraví a bezpečnosti pracovníků zapojit do spolupráce se zaměstnanci. To zahrnuje výběr a změny ochranného oděvu a obuvi. Obuv Prestige patří mezi oblíbené pracovní boty díky pohodlnosti a zvýšené bezpečnosti.

Ochranné pracovní oděvy a obuv vybírejte pečlivě

Předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci se týkají několika pracovních odvětví. Musí splňovat některá kritéria:

  • vhodné pro povahu práce a případná rizika spojená s touto prací
  • vhodnou velikost, padnoucí a přiměřeně pohodlné
  • vhodně udržované, opravené a vyměněné
  • kompatibilní s jakýmkoli jiným

Zaměstnavatel musí také poskytovat pracovníkům informace a školení o tom, jak správně nosit nebo používat a jak je uchovávat a udržovat.