Rastafariánství: Životní styl nebo duchovní cesta

Když Marcus Mosiah Garvey začal mezi lidmi na Jamajce šířit rastafariánství, jistě netušil, jakou mu vdechne popularitu a kolik lidí bude jeho hlásání naslouchat a řídit se jimi. Marcus Mosiah Garvey je rastafariány považován za jednoho z proroků, ovšem mnozí dnešní vyznavači reggae, dredů a marihauny, netuší o co skutečné rastafariánství jde.

Odkud přišli potomci „pravých“ rastafariánů?

Rastafariánství vzniklo ve třicátých letech minulého století na Jamajce. Toto oficiální náboženství je projevem znaků židovství, křesťanství a minimálně islámu. Na Jamajce více než polovina obyvatel jsou vyznavači rastafariánství, ovšem mezi pravé rastafariány patří pouhé 1% obyvatel.

Marcus Mosiah Garvey, jamajský novinář tmavé pleti, předpovídal, že přijde na trůn černošský král – mesiáš. V roce 1930 na dnešním území Etiopie byl korunován černošský císař, bylo to pro mnoho stoupenců Garveyho splněním jeho proroctví.

Rastafariáni se považují za potomky krále Šalamouna a královny ze Sáby a jsou potomky otroků, kteří byli do Ameriky a Karibských ostrovů odvlečeni proti své vůli. Považují se za jeden ze ztracených izraelských kmenů, to je také důvodem, proč mají ve znaku Judského lva.

Etiopský císař Haile Selassie I. zastává v rastafariánské víře důležité postavení, je považován za inkarnaci boha Jaha, a černého mesiáše, který v soudný den vyvede všechen africký lid ze zkaženého světa hříchu Babylónu, do vysněné zaslíbené země, označované v rastafaránské terminologii jako „Zion“ (viz sionismus). Tou zaslíbenou zemí je africká Etiopie. Po zvolení císaře mnoho černých lidí poslechlo hlásání Garveyho a do Etiopie odešlo.

Filozofie rastafariánství

Cílem rastafariánů není jen vrátit černošský lid do jejich země původu, ale také hlásat mír, lásku, harmonii a sjednocení. Mezi nejznámější rastafariány patří zesnulý zpěvák reggae Bob Marley.

Rastafariáni jsou vegetariáni a nepožívají alkohol. Pro uvolnění kouří marihuanu, která je na Jamajce legální. Dredy mají symbolizovat hřívu Judského lva. Bohužel mnoho „rádoby“ vyznavačů rastafariánství si z toho vzalo pouze některé symboly a rastafariánství se pro ně stalo se spíše životním stylem – dredy, reggae a marihuana.